Linvikknappen 1029 moh. 

Storslått utsikt til Gudbrandsdalen

Beskrivelse av turen

Turen starter ved Sjøsetra, der det har vært yrende seterliv i minst 700 år og helt fram til våre dager. Stien finner du ca. 50 meter sør for parkeringsområdet. Der står det skilt som angir merket sti til Kroktjern, Bånseter og Torsdalen. Etter ca. 150 meter passerer du stikryss til Torsdalen, men du fortsetter mot Kroktjernet. Fra stien kan du se en senkning i terrenget – en gammel vannkanal som gikk fra Kroktjernbakken og ned til Sjøsetra.

Ved Kroktjernet passerer du grensesteinen mellom Gausdal og Ringebu kommune. Følg stien langs Kroktjernet fram til kryss. Her tar du til venstre og følger steinlagt sti over en bekk. Deretter tar du til høyre i stikrysset mot Linvik, merket med grønt. Stien fra Kroktjern fører fram til et dyrkingsfelt og bilveg. Du følger bilvegen ca. 100 meter. Der vegen svinger, er det et grønt merke som viser stien du skal inn på. Her går du rett opp i lia mellom grantrærne. Stien fører fram til Linviksetra, som ble anlagt omkring 1850.

Følg turbeskrivelse og kart ekstra nøye fra nå av, her kan det være lett å gå feil. Fra Linvik seter følger du bilvegen sørover ca. 200 meter til vegen til skiferbruddet tar av til venstre.  Skilt angir Linvikskampen. Følg vegen ca. 300 meter fram til veg til høyre inn i et nedlagt skiferbrudd. Ved enden av skiferbruddet fører en umerket sti opp til Linvikskampen.

På toppen av Linvikskampen er det fantastisk utsikt ned i Gudbrandsdalen, fra Sør-Fron og sørover til Øyer. Returen går langs åsryggen på en god sti, men noe bratt ned mot bilveg. Du krysser vegen og følger skiltet sti til Sjøsetra, delvis merket med gule steiner. Stien går ned til Godalen og over til Sjøsetra.

 

Adkomst: Når du kjører opp til Skei, tar du av ca. 2 km etter Svingvoll til høyre mot Sjøsetra på Killivegen, bomveg. Kjør Killia-/Sjøsetervegen fram til grind inntil seterløkke og parker der. Turen går ut fra Sjøsetra. Ca. 7 km.

 

Anbefalt kart: Sti- og løypekart over Gausdal, Turløypekomiteen

Kilder:

DNT Lillehammer 2018, 70 turer for store og små.

www.gausdal.tipåtopp.no