Velkommen til nettsiden for Skeikampen Pluss.

Skeikampen Pluss har som formål å vedlikeholde og utvikle langrennsløyper, stier, og gang/sykkelveger i Skeikampen-området, samt å eie og drive anlegg til bruk for rekreasjon, idretts- og fritidsaktiviteter i området. Heri inngår informasjonstiltak som skilting, kart mv.

Skeikampen Pluss skal aktivt legge til rette for et godt aktivitetstilbud, samarbeide med tilstøtende områder og aktører når dette er nødvendig, og være høringsinstans i offentlig saksbehandling som har med Skeikampen-området å gjøre.

Skeikampen Pluss består av medlemmer fra virksomheter innen reiselivsnæringen på Skei, grunneierlag, utbyggere og Gausdal Kommune.

I tillegg åpnes det opp for at bedrifter og personer kan bidra i driften med sponsorater. Kontakt oss om du ønsker å hjelpe Skeikampen Pluss til den daglige driften.

 

Skiløyper med oppdatert spor-informasjon:

Værmelding fra Yr

Bidragsytere 2022/2023 Skeikampen Pluss

Bidragsytere 2022/2023  Årlig serviceavgift (omsetningsbasert) Bidrag     
Skei Caravan (AS Høifjeldssanatoriet i Gausdal) 32 800  
Skeikampen Hytter 15 025  
Segalstad Seter Camping (Terje Seielstad) 16 000  
Sport1 Skeikampen 202 942  
Gausdal Kommune   1 000 000
Skei Hyttetjeneste DA 45 915  
Skei Golfklubb AS 17 883  
Joker Skeikampen (Skeikampen Dagligvare AS) 80 000  
Olav Thon Gruppen; Skeikampen Alpinsenter, Austlid Fjellstue, Overnatting Thon Hotel Skeikampen (Blålyng AS)   500 000
Skeikampen Booking (Skei Booking AS) 20 000  
Utex AS 5 300  
Stein Vasrud 5 000  
     

Støttemedlemmer 2022/2023 Skeikampen Pluss

Støttemedlemmer (ikke omseningsbasert) Årlig driftsbidrag  
Skeistua (Skei Appartement AS) 35 000  
Fjellglede Kafe og Interiør 5 000  
Treffen kafe, Galten kafe, Nystua kafe, restaurant Thon Hotel Skeikampen (E&M Drift AS) 40 000  
Stians Vaktmestertjeneste AS 15 000  
     
Ikke bidrag 2022/2023    
Ellen & Franz Skiutleie    
Blåtimen    
Segalstad Seter (Absolbar AS)    
Matkroken Skeikampen    
     
     
     

Tall

Klikk for å se detaljer:

Løypeavgiften forklart

Vedtekter for Skeikampen Pluss

Budsjett 2023-2024

Serviceavgift Skeikampen Pluss

Partnerskapsavtale med Gausdal Kommune

Årsregnskap 2022 Skeikampen_Pluss_BA

Årsmelding for 2022 Skeikampen Pluss BA

Oversikt innbetalinger løypeavgift per 31/12 2022

Sponsorer

Skeikampen Pluss arbeider med å skaffe sponsorer som ønsker å bidra til å støtte opp rundt fellestiltakene som blant annet prepping av skiløyper, vedlikehold av turstier og skilting på Skeikampen. 

 

 

 

Gi bidrag

Ønsker du å bidra, enten med midler eller arbeidskraft, kontakt Ivar Rusten på e-post: iv-rust@online.no eller benytt Skeikampen Pluss sitt kontonummer 1503.04.17256

Løyper

Se løypekart og informasjon her

 

Kontakt Skeikampen Pluss


iv-rust@online.no


Skeikampen Pluss

Ivar Rusten

Baklivegen 912

2656 Follebu