Gråkampen 1212 moh. 

Gråkampen var favoritt-toppen til Hallvard Blekastad, Gausdals mest kjente kunstmaler. På sommeren kunne han kjøre inn i Dørdalen, og gå inn på Gråkampen i lyse sommernetter.

Beskrivelse av turen

Du følger traktorvegen fra p-plassen i Dørdalen, skilt til Gråkampen, 4,2 km. I starten er det jevn stigning. På toppen etter 1 km tar du et viktig valg –
Alt.1: Er det lav vannstand så følger du stien rett fram 0,9 km mot Gjeterhytta og videre opp på Gråkampen som du ser rett foran deg. 
Alt. 2: Er det høy vannstand, så følg stien på vestsida av Skjellbreia og opp til Storrøgna 1,1 km. Det er lettere å komme over bekken som renner ut av Storrøgna her. Følg den merka stien bort til Gjeterhytta. Følg skiltinga og stien opp på Gråkampen. 
Er vannstanden stor: Husk å ta stien til Storrøgna og videre ned igjen til Dørdalen.

 

Adkomst
Kjør Per Gynt vegen 7,9 km – forbi Fjellåa – grensa mellom Gausdal og Ringebu kommune, og stans på parkeringsplassen i Dørdalen. 

 

Anbefalt kart: Sti- og løypekart over Gausdal, Turløypekomiteen

Kilder:

DNT Lillehammer 2018, 70 turer for store og små.

www.gausdal.tipåtopp.no