Lene Arnestad er initiativtakeren bak planene om Fjellgledetunet – en kombinert næringshage og aktivitetssenter på Skei. Selv om det er uklart hvor lang tid det vil ta før prosjektet blir ferdigstilt, har Lene fått svært positive signaler fra ulike hold om at Fjellgledetunet må bli en realitet.

Må dra lasset sammen

Hun har jobbet med prosjektet i over ett år, og etter å ha hørt hva kundene ønsker seg på fjellet har idéene poppet frem og blitt til Fjellgledetunet som det er skissert i dag.

Skei som destinasjon må utvikles og markedsføres slik at det blir lagt merke til, mener Lene.  – Det vil også bidra til vekst for de andre som driver næring på fjellet og i bygda. Jo mer vi kan hjelpe hverandre og stå sammen slik at kundene våre blir fornøyde, jo mer tid vil folk bruke her. Da vil det gi økonomisk vekst for oss og ikke minst for Gausdal kommune. Vi må også øke fokus mot Sverige, Danmark, Tyskland, Italia og England. Vi har mer å hente der ved å vise hvilken fjelldestinasjon Skei er og hva vi kan tilby.

Dette er status i prosjektet

  • Tre investorer er hittil på plass, det jobbes fortsatt med å få med flere for å komme i mål
  • Østlaft, Røroshytta og Nordbohus har levert prospekter og pristilbud
  • Byggesøknad og prosjektbeskrivelse vil bli lagt fram for Gausdal kommune så snart investorer og budsjett er på plass

Fjellgledetunet skal inneholde

  • Aktivitetspark for små og store
  • Næringshage med blant annet utleie til forskjellige formål, 300 m2
  • Bed & Breakfast (2 stk. á 2 etasjer, 50 sengeplasser per bygg. Mulig bygg 3 er også påtenkt for ettertiden) 300 m2 per bygning
  • Storstue 600 m2
  • Låve 2 etasjer (bar, konferanse, utleie av aktivitetsprodukter, ungdomsavdeling med mer) 300 m2
  • Hundeparkeringshus med luftegård, 20 m2
  • Parkeringsplasser med ladestasjon
Fjellgledetunet sett fra Skeiporten. Prospekt fra Østlaft

Vil skape flere arbeidsplasser

Lene presiserer at lokale aktører skal prioriteres både under byggeprosessen og etter at prosjektet er ferdigstilt. Fjellgledetunet skal bygges som et tun i terrenget. Bygningene skal være i laftet tømmer/stavlaft. I et godt samarbeid med grunneiere, Gausdal kommune og flere, vil Fjellgledetunet skape flere arbeidsplasser, aktiviteter og et bærekraftig sted som mange vil få glede av i mange år fremover.

Situasjonskart over Fjellgledetunet. Prospekt fra Østlaft

 

 

 

Se flere nyheter fra Skeikampen her