Under pandemien føk hyttesalget opp i taket, nå har det falt pladask ned i kjelleren. Høye strømpriser og økte utlånsrenter ser ut til å være de to største barrierene mot å kjøpe hytte i dag.

Utfordrende tider

Salget har stoppa helt opp, bekrefter Stein Vasrud i Skeikampen Eiendom. Han legger ikke skjul på at det er utfordrende tider i møte for hyttebransjen. Det var litt bevegelse rett etter sommerferien, men i løpet av oktober endra det seg dramatisk. Vasrud mener det er en nedgang på 60% i salg av innlandshytter sammenlignet med samme tid i fjor.

Lite aktivitet etter påske

I 2021 ble det solgt ca.150 tomter på Skei. I 2022 er det solgt ca. 60, flesteparten før påske. De største tomtereservene ligger i Kjoslia, her skal 390 bygges totalt.

Nå bygges infrastruktur for neste trinn som planlagt, ca. 100 nye tomter. Deretter skal det bygges etappevis, men dette er en masterplan som kan gå over 10-15 år, understreker Vasrud.

Kjøpers marked

Ifølge Prognosesenteret er det antatt at det blir et kjøpers marked i vinter, der tilbudet er større enn etterspørselen. Mange vil nok vegre seg både mot både å selge og å kjøpe fritidsbolig, samtidig blir det noen som må selge på grunn av de ekstreme strømprisene. Ved utgangen av 2022 forventes ca.10 300 fritidsboligomsetninger. I så fall har det har ikke blitt omsatt så få fritidsboligomsetninger siden 2014.

Austlid Glåmhaugen på Skei
Austlid Glåmhaugen. Foto: Skeikampen Eiendom

Utleie av hytta

På landsbasis har det ifølge Finn Eiendom vært 40% færre besøk på annonsesalg av fjellhytter etter sommeren sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig har det i vært en økning på 23% på annonser av «fritidsbolig til leie».

Vasrud har også lagt merke til økt utleie på Skei, noe som kan være en god løsning for mange.  – Noen leier ut for en helg, andre leier ute i høytider og ferie, sier han. Leieinntektene kommer spesielt godt med i disse tider med høye strømpriser, renteøkning og andre økte kostnader.

Tips!

Ta kontroll på energibruken!

Ved å installere et automatisk varmestyringssystem kan du ta kontroll over energibruken på hytta. Dette gir energi- og pengesparing på sikt. De enkle variantene av varmestyringssystemer er relativt billige. Dessuten er montering og bruk lettvint. De dyrere og mer avanserte systemene styrer både varme, lys og andre apparater.

Kilde: www.enova.no

Visste du at 600.000 personer eier hytte i Norge?

I Norge har vi ca. 600 000 personer som eier hytter. Noen eier flere. Hver tredje av disse hytteeierne er i pensjonsalder (67+). Gjennomsnittsalderen er 60 år. De fleste har en helt gjennomsnittlig inntekt og er ikke en uvanlig velstående gruppe, slik de ofte blir fremstilt av media. Mange av disse må grave dypt i sparekontoen for å få endene til å møtes

Hyttekjøperne (de som har kjøpt hytte i 2022) derimot, er en noe mer ressurssterk gjeng med 30 % høyere inntekt enn hytteeierne. De er i gjennomsnitt 49 år når de kjøper hytte, men har en del høyere gjeld.

Kilde: www.prognosesenteret.no

 

 

 

Se flere nyheter fra Skeikampen her