Skei Hyttetjenester

Skei Hyttetjenester DA er et FG-godkjent vekterselskap som rykker ut ved alarm fra hyttene i vårt system.

Vekteravtale gjøres med den enkelte hytteeier.
Etter oppstarten i 1994 har vi opparbeidet  en stor kundegruppe, og vi dekker hele Skeikampenområdet.

Skei Hyttetjenester

Skei Hyttetjenester DA er et FG-godkjent*) vekterselskap som rykker ut ved alarm fra hyttene i vårt system.

Vekteravtale gjøres med den enkelte hytteeier.
Etter oppstarten i 1994 har vi opparbeidet  en stor kundegruppe, og vi dekker hele Skeikampenområdet.

Vi tilbyr blant annet følgende tjenester:
• Vektertjeneste med utrykning
• Vaktmestertjenester
• Tilsyn av hytter
• Vedsalg
• Alle typer snømåking
• Vegvedlikehold
• Trefelling og enkelt tomtearbeid

*) GE-godkjent betyr godkjent av Forsikrings-
selskapenes godkjennelsesnevnd. FG-godkjennelse er en anerkjent produktmerking på det norske
sikkerhetsmarkedet.

Se alle medlemsbedrifter