Sigurd og Ola Grimstad

Sigurd og Ola Grimstad AS er et transportselskap med snart 80 års erfaring. Vi fungerer som en familiebedrift med et nært og godt forhold til våre kunder og medarbeidere. De fire hjulene vi kjører på heter kvalitet, service, kompetanse og nytenking. Dette kommer våre kunder til gode.

S & O Grimstad AS ble etablert i 1939 av Sigurd Grimstad. Med vår allsidige bil og maskinpark kan vi utføre nær sagt alle typer oppdrag

 • Anlegg og vegvedlikehold: 
  Graving, grusing, dumperkjøring, veghøvling og salting. I vintersesongen har vi brøyting med lastebil, veghøvel og traktor, strøing av veger og tining av stikkrenner.
 • Grus og pukk:
  Vi skaffer og transporterer det du trenger av grus, pukk, fyllmasse, matjord eller annen type masse. Vi leverer fra: Kankerud Fjelltak AS, Bottum, Smelien grustak.
 • Fór:
  Transport og salg av halm, høy og gras.
 • Kraning:
  Monteringsarbeid, tunge løft og lange løft.
 • Spesialtransport:
  Takstoler, huselementer, rør, brakker o.l
 • Materialtransport:
  Transport av trelast og precut med daglige avganger til kunder i øst og vestlandsområdet.
 • Tanktransport:
  Inntransport av melk for Q-meieriene avd. Gausdal fra Gausdal, Gudbrandsal, Ringsaker og Valdres.
Se alle medlemsbedrifter