Løype Anleggsdrift

Løype Anleggsdrift AS er et anleggsfirma lokalisert i Gausdal. Vi har over 45 års erfaring, dyktige medarbeidere og en moderne maskinpark som gjør oss til en solid og trygg aktør i bransjen.

Vi utfører alle typer anleggsarbeider og kan om ønskelig bidra helt fra planleggingsfasen for både private og offentlige utbyggere.

Østringsvegen 1, 2651 Østre Gausdal
tlf: 99 59 99 99
epost: firmapost@loype.no

Se hvilke tjenester Løype Anleggsdrift tilbyr

Vi kan påta oss arbeid innen:

  • tomtearbeider
  • vegbygging
  • fjellarbeider
  • kommunaltekniske anlegg
  • masseforflytning/transport
  • anleggsgartnerarbeid
  • prosjektering og oppmålingsarbeider
  • levering av grus/pukk
  • diverse sommer-/vintervedlikehold.
Se alle medlemsbedrifter