Norsk vegmuseum

Norsk vegmuseum med historisk og teknisk veghistorie i et spennende ute- og innemiljø, ligger vegg i vegg med Hunderfossen familiepark.