Langsua Nasjonalpark

Store deler av Langsua Nasjonalpark ligger i Gausdal. Nasjonalparken er opprettet for å ta vare på et stort, sammenhengende vesentlige urørt og villmarkspreget naturområde.