God skjøtsel av banen, høyt personlig servicenivå, målrettet markedsføring og tro på godt sommervær. Dette gjør daglig leder Morten Sæther optimistisk foran golfsesongen på Skei.

Skei Golfklubb hadde en veldig god fjorårssesong. Der andre baner slet med tørke og til dels dårlige forhold, kunne klubben med Norges høyestliggende bane tilby meget gode forhold. Dette, sammen med stor aktivitet og gode tilbud, gjorde at sesongen også gikk bra økonomisk.

Vi er godt fornøyd med at sesongen 2018 ble gjort opp med overskudd. Vi fikk en ny bekreftelse på at Skei Golfklubb har evnen til å finansiere Nordens høyest beliggende 18 hulls golfbane uten subsidier. Sesongen ble gjort opp med 31% økning av aktivitetsnivået målt etter betalt spill på banen i forhold til 2017. Siden sesongen 2013 har klubbens omsetning økt med 76 %, og dette har skjedd i et synkende totalmarked for golf, forteller en fornøyd Morten Sæther, daglig leder i Skei Golfklubb.

Foto: Sigurd Salberg Pedersen

Når Sæther skal forklare suksessen kommer han ikke utenom banemannskapet, ledet av greenkeeper Knut Erik Balle Hagen, som stadig øker kvaliteten på banedriften. I tillegg berømmer Sæther klubbens medlemmer som er flinke til å invitere med seg golfvenner til høyfjellsgolf. Det bør kunne ligge et større potensiale for salg av golfpakker med overnatting, frokost, middag og greenfee som tilbys gjennom Thon Hotel Skeikampen til svært gode priser. Skeikampen Booking tilbyr også rabattert greenfee i sitt tilbud om selvhusholdsleiligheter.

Det er viktig å rekruttere nye spillere, men det er også viktig at «Skeikampenambassadører» – enten i form av medlemmer, hytteeiere eller andre – bruker banen og gjerne inviterer med seg venner. Mange ser på golf som det viktigste sommertilbudet på Skei, og golfen skaper store positive ringvirkninger, sier Sæther.

Nytt golfhull bygget

I forbindelse med utbygging sentralt på Skei, blir et hull lagt om. Det nye golfhullet på øvre platå er ferdig bygget og vil forhåpentligvis gro så godt til at man kan begynne å ta dette i bruk fra og med sesongen 2020.

Økt aktivitetsnivå i form av hyttebygging og bygging av leiligheter gjør også Sæther optimistisk med tanke på nyrekruttering av medlemmer. Skei Golf har særdeles gunstige tilbud om kurs, medlemskap og fritt spill på golfbanen. Idéen er å senke terskelen slik at fastboende og eiere av fritidseiendom finner ut om golf er både artig og spennende før lommeboka må åpnes litt mer. Klubben ønsker spesielt velkommen flere barn og ungdommer og flere fastboende. Man kan lese mer om dette på klubbens hjemmeside på www.skeigolf.no.

Allerede nå ser klubben resultater av rekrutteringsarbeidet. Den 19. mai hadde klubben allerede fått 23 nye medlemmer i 2019, og av disse er 13 påmeldt til nybegynnerkurs i juni.

Foto: Sigurd Salberg Pedersen

Skei Golfklubb gjennomfører hvert år en rekke sosiale turneringer. «Knickersturneringen» første lørdag i august og «Thon & Audi Hole in One» første lørdag i september hvert år trekker bortimot fulle hus og nær 100 deltakere. I år stiller Møller Bil Gjøvik med den nye Audi e-tron i premie til den som greier hole in one på hull 18! Terminlisten forøvrig finnes på klubbens hjemmeside, og husk at alle turneringer unntatt klubbmesterskapet er åpne også for gjestespillere.

Greenkeeper Knut Erik Balle Hagen rapporterer like bra overvintring som foran fjorårets rekordsesongsesong. Da var alle fairwayer og greener i bortimot perfekt forfatning allerede i slutten av mai. Dugnad og baneåpning gjennomføres lørdag 1. juni, avslutter Morten Sæther.

Se flere nyheter fra Skeikampen her