Dagens hyttemarked får drahjelp av demografi kombinert med god økonomi.

Det er de som er i aldersgruppen 40-50 år i dag som utgjør den største og viktigste kjøpsgruppa, og denne vokser, sier Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret AS.

Trenden vil fortsette minst 5-10 år fremover. Men hva er de potensielle hyttekjøperne ute etter? Øye mener at vi kan – noe forenklet – dele de opp i tre kategorier.

 Ut på tur, ALDRI sur

Dette er den norskeste kategorien. Det er de som ønsker en hytte nær og i pakt med naturen. Hytta er tenkt å være et rekreasjonssted for hele familien – både for kropp og sjel. Viktigst av alt er sosialt samvær med familie og venner og muligheten til tur.

Ut på tur, AV OG TIL sur

Dette er den nest norskeste kategorien. Den har i hovedsak identiske ønsker og prioriteringer som den første gruppen, men med ett stor unntak. Turen er ikke bare for turens skyld, men for at man skal ha med seg ett eller annet «bytte» hjem igjen. Turen skal ha et tilleggsinnhold ved at noe skal skytes, fiskes, fanges, plukkes eller samles. Uten denne «fangsten», kan gruppen av og til bli sur.

Ut på tur, ALLTID sur

Dette er den minst norske kategorien. Den har ikke sitt primærfokus på turen og naturen, men på aktivitetene. Gruppen kjennetegnes ved et stort utvalg utstyr til svært ulike aktiviteter. Oppover-, bortover-, crossover- og nedoverski, sykling, aking, gokart, svømming, golf, riding, hanggliding, osv. Summert alt det som forbindes med såkalte destinasjoner. Uansett, denne gruppen er den perfekte målgruppe for kreative destinasjoner.

 ”Tur og natur” dominerer

I våre halvårlige analyser av hyttemarkedet spør vi om preferanser ved kjøp av hytte. Der finner vi igjen tur-parameterne på topp, sier Øye.

Bjørn-Erik Øye med hunden Olga. Foto: Privat

«Tur og natur» dominerer lista med krav og ønsker, hvilket viser at et dominerende flertall av potensielle hyttekjøpere klart passer inn i kategorien Ut på tur – aldri sur. Dernest følger en mindre andel tilhørende kategorien Ut på tur – av og til sur, og til sist finnes en helt marginal gruppe som stemmer overens med den siste kategorien Ut på tur – alltid sur.

 

Gitt en perfekt markedsmessig sammenheng mellom flertallets ønsker og krav til kjøp av hytter, så skulle vi finne de dyreste hyttene i kategorien «enslig hytte i skogbrynet» eller også «fjellhytte med god utsikt, nær turområder men, langt fra alpinanlegg og generelle aktivitetstilbud». Dernest på prisskalaen skulle vi finne hytter med jakt- og fiskemuligheter, gjerne nær vann eller sjø. De absolutt billigste og minst attraktive hyttene skulle være de nær alpinanlegg i kombinasjon med et stort utbud av alskens aktiviteter så man ikke risikerer å kjede seg et sekund.

 

Virkeligheten

Virkeligheten er som kjent stikk motsatt. De dyreste og mest populære b.l.a. hyttene er de som finnes nær alpinanlegg. Et bredt aktivitetstilbud i nærheten bidrar til å øke prisene enda mer. Ikke helt logisk. Men, takk og lov, når vi først har fått installert oss på hytta så faller logikken og norskheten på plass igjen. Det kan se ut som vi velger beliggenheten, for sikkerhets skyld, av rent familiære hensyn. Nær alpinanlegg av hensyn til barn og barnebarn og nær infrastruktur og aktiviteter fordi vi bruker hytta til ulike tider av året og i et økende antall dager. Det er vel også et faktum at alpinanleggene ofte er plassert på det mest naturskjønne delene i den enkelte kommune, derav attraktiviteten, sier Bjørn-Erik Øye.

 

Hvilken kategori er du?

Så, hvilken kjøpskategori tilhører du?  Kanskje drømte du om hvite vidder, stillhet og litt sånn Lars Monsen liv? Men så ble det ikke helt sånn likevel pga praktiske hensyn og komfort? Da er du ikke alene. Og i det minste kan vi trøste oss med at vi har alskens utstyr i boden, sånn i tilfelle vi skal på en laaaaang fjelltur innover vidda og kanskje ligge i telt.

 

Hvilken kategori er du? Foto: Visit Skeikampen

Hyttefakta

  • Det finnes ca. 450.000 hytter i Norge
  • Det bygges 5000 hytter per år
  • Gjennomsnittshytta er 109 m2
  • Gjennomsnittsbruk av hytta er 53 døgn per år

Kilde: Prognosesenteret AS

Les flere nyheter fra Skeikampen.