Tidlig i sommer kom en gledelig nyhet på Skeikampen Skiarenas facebookside: Vi besluttet denne uken å bygge ferdig skiskytteranlegget – med byggestart snarest. Målet er å ferdigstille et komplett skiskytteranlegg med 30 elektroniske skiver og asfaltert standplass til snøen kommer.

Arbeidet med den nye Skeikampen skiarena fortsetter i god fart. I fjor vinter var alle løyper på plass, det ble arrangert offisielt skirenn for første gang og rapportene forteller at mange brukte de nye skitraseene.

Gausdalsrennet 2020

I sommer har det vært fokus på arbeidet med å bygge en permanent skiskytterarena. Går alt etter planene, vil gravearbeidene være ferdig før høstferien. Da står montering av skivene for tur, og håpet er at skiskytterstadion står helt klar til snøen kommer. Det betyr enda bedre treningsmuligheter – både for lokale løpere og for tilreisende treningsgrupper.

Lang tradisjon

Skiskyting er ikke noen ny idrett på Skei. Tidligere var det skiskytterarena på Austlid, og det har vært arrangert mange samlinger og konkurranser i skiskyting der. Den tidlige snøen samlet også tidligere utøvere på jakt etter fine snøforhold tidlig i sesongen.

Når det nå åpner en moderne skiskytterarena med godkjente løypetraseer på Skei, er det all grunn til å tro at dette vil ha positiv effekt og skape mer aktivitet i Skeikampen skiarena.

Dette blir et godt treningstilbud som er etterspurt. Vi gleder oss til å kunne åpne for treningsgrupper. Informasjon om åpningstider, bestilling av treningstid og annen informasjon kommer på Facebooksiden til Skeikampen skiarena, forteller Kristian Nordlunde i prosjektgruppa som har jobbet med stadion.

Foto: Skeikampen Skiarena

Nordlunde beskriver skiskytteranlegget som et stort løft som bidrar til at anlegget blir enda mer komplett. Selve standplassen er asfaltert, og det er bygget lys på skivene.

Lysløype, asfalt for rulleskiløyper og snøprodusjonsanlegg er fortsatt målet på lang sikt, men vi må bygge i riktig rekkefølge og etter hvert som vi klarer å skaffe finansiering, forteller Nordlunde.

Økonomi og finansiering er et viktig element i prosjektet. Nordlunde anslår at det er investert om lag 11 – 12 millioner til nå, før hele skiskytteranlegget er på plass. Av store investeringer som gjenstår, nevnes blant annet asfaltert rulleskiløype. Kostnadsoverslaget på dette er om lag 10 millioner for 5 kilometer asfaltert rulleskitrase. Finansieringen skjer gjennom spillemidler, frivillige bidrag og støtte for ulike aktører. Blant de større bidragsyterne nevnes DA-midler fra kommunen/Næringsrådet, Skeikampen Seterlag sameie, Skeikampen Pluss og Thon-stiftelsen.

Foto: Skeikampen Skiarena

Lokalt næringsliv støtter prosjektet

Vi har stor tro på Skeikampen som destinasjon, og vi tror den nye skiarenaen vil bidra til både gode treningsmuligheter for lokale utøvere og bidra til økt aktivitet for tilreisende treningsgrupper. Derfor har vi valgt å støtte tiltaket.

 Dette forteller André Winje Arntzen, som jobber med samfunnskontakt og kommunikasjon i Sparebank 1 Gudbrandsdalen. Den lokale banken er en av flere aktører som ikke er direkte inne som interessent på Skeikampen, men som likevel har bestemt seg for å støtte prosjektet.

Som lokalbank er vi opptatt av lokalt og regionalt næringsliv, og hyttedestinasjonene er en viktig del av dette. Det er mange arbeidsplasser og mye næringsaktivitet knyttet til en destinasjon som Skeikampen. Vi ønsker at flest mulig skal lykkes, sier Arntzen.

Han skryter samtidig av samarbeidet mellom lokale idrettslag, destinasjonen og næringslivet i dette prosjektet, og ser det som positivt for alle. Lokale idrettslag får gode treningsmuligheter, destinasjonen blir mer attraktiv, og aktivitet er bra for næringslivet.

Foto: Skeikampen Skiarena

Som lokalbank er de naturligvis interessert i de økonomiske ringvirkningene av prosjektet. Men banken understreker at det er mer i dette som gjør at de ønsker å bidra.

Det er mange positive ringvirkninger – ikke bare for næringslivet. Vi ser her at de lokale idrettslagene også nyter godt av aktiviteten i fritidsmarkedet. Vi tror arenaen vil øke oppmerksomheten rundt Skeikampen. Det at den lokale banken kan bidra i dette, synes vi er positivt og hyggelig, sier Arntzen.

Han legger heller ikke skjul på at de som bank har interesse i fritidsmarkedet både som mulig bankforbindelse for både hytteeiere og gjennom å være med i andre prosjekter på Skei.

Veldig mye av det lokale næringslivet er knyttet til fritidsmarkedet og hyttemarkedet. Det er en spennende mulighet for oss å bli en aktør i dette. Vi mener at det er viktig at vi som en lokal bank bidrar.

 

Se flere nyheter fra Skeikampen her