Skei Hyttetjeneste er et FG-godkjent*) vekterselskap som rykker ut ved alarm fra hyttene i vårt system. 

Vekteravtale gjøres med den enkelte hytteeier.
Etter oppstarten i 1994 har vi opparbeidet  en stor kundegruppe, og vi dekker hele Skeikampenområdet. 

Vi tilbyr blant annet følgende tjenester:
• Vektertjeneste med utrykning
• Vaktmestertjenester
• Tilsyn av hytter
• Vedsalg
• Alle typer snømåking
• Vegvedlikehold
• Trefelling og enkelt tomtearbeid

*) GE-godkjent betyr godkjent av Forsikrings-
selskapenes godkjennelsesnevnd. FG-godkjennelse er en anerkjent produktmerking på det norske 
sikkerhetsmarkedet.

Logoskeihyttetjenester

Skei Hyttetjeneste DA

Ivar Rusten
ivrusten@bbnett.no
Tel: 9775 5703