Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid (SU) er en medlemsorganisasjon for fritidsboligeiere i området Skeikampen-Auslid-Raudsjøen.

De bidrar aktivt til å utvikle det til en enda mer attraktivt fritidsboligdestinasjon for eksisterende og nye fritidsboligeiere. De representerer 20 vel/hytteeierforeninger/sameier, og dermed over 900 fritidsboligeiere i området.

«Samarbeidsutvalget skal være et åpent og upolitisk talerør for alle medlemmene og skal i forhold til medlemmene fungere som et sideordnet og forsterkende ledd. Samarbeidsutvalget skal engasjere seg i saker av stor felles betydning for medlemmene.»

De ønsker alle velkommen som medlem alle vel/sameier/foreninger som ikke allerede er medlem. Det er også ønskelig at alle fritidsboligeiere som ikke allerede er organisert i vel/forening/sameie, blir medlemmer av Samarbeidsutvalget. Det forutsetter at minimum fem fritidsboliger går sammen, formelt eller uformelt, og at en person er kontaktperson, stiller på møter og ordner med felles innbetaling at en meget beskjeden årsavgift (for tiden kr. 25,- pr- fritidsbolig).