Bruk fjellet, oppfordrer hjelpekorpsleder Ola Borgard i Gausdal. Han er leder for et mannskap som står klare til å hjelpe og er i beredskap døgnet rundt.

 

Pandemien har gjort at hverdagen er blitt annerledes og merkelig også for de 33 medlemmene i Røde Kors Gausdal Hjelpekorps. Aller helst skulle de hatt vinterøvelser og bemannet hyttene på Skei og Værskei slik som tidligere år. Men slik ble det ikke.

I samråd med kommunelege, kommunen og alpinsenteret, ble vaktstyrken begrenset etter mars i fjor. Det er for risikabelt å samles for mange på vakthytta. Hvis én skulle teste positivt, kunne det forårsake at tre-fire andre ikke kunne være i beredskap. Resultatet ble at vi har hjemmevakter, der tre av oss bemanner vakttelefonen på skift, forteller Borgard. Han deler på døgnvaktene med hjelpekorpsets operative leder Jon Slåen og administrativ leder Beate Nordlien.

Ta hensyn, og bruk fjellet

Det har vært mye folk i fjellet i vinter, og slik bør det være, mener hjelpekorpsets leder. Han er klar på at bygdefolk og hyttegjester skal ta fjellet i bruk, også slik situasjonen er nå.

Følg rådene for smittevern, og ta litt ekstra hensyn til vær og føre, er hans råd.

Skjer det noe, er det hjelp å få.

Folk kan ringe vår vakttelefon. Men mitt råd er å kontakte AMK eller politiet direkte. Vi må gå gjennom dem før vi kan rykke ut på oppdrag. Brekker du foten inni Allmannaskaret og ringer Røde Kors, må vi uansett gå om AMK. Så ring 113, det er rette vegen, oppfordrer Borgard. Han forsikrer at hjelpekorpsets mannskap har fullt smittevernutstyr klart i tilfelle utrykning.

Bedre plassert

Nytt bygg for Gausdal Røde Kors
Fjerdumsetra. Foto: Karen Bleken

Røde Kors Gausdal Hjelpekorps har avtale med alpinsenteret om å ha vakt på Skei i jula, og hver helg fra 1. februar til over påske. I normale tider holder de hus i nye og fullrestaurerte omgivelser. Etter noe om og men, ble det til at Røde Kors fikk kjøpt Fjerdumsetra av Gausdal kommune, for 200.000 kroner. Den ligger på nedsiden av Peer Gynt-vegen, rett nedenfor fjellkirka.

 

Vi var fint plassert også der vi holdt til før, i hytta i alpinbakken. Men Fjerdumsetra ligger bedre til med hensyn til akuttutrykninger og for å ta inn pasienter som trenger sykepleie.

Røde Kors-mannskapet har gjort en kjempejobb med å restaurere setra, som var i dårlig forfatning da de tok over. 650.000 kroner er kostet på. Her har det gått med mye pantepenger fra gausdølenes tomgods, som foreningen gjør en stor innsats med å samle inn. Innvendig er alt nytt, fra golv til tak. Det sto vann i kjelleren, slik at det måtte graves og dreneres rundt seterhuset.

Nytt bygg for Gausdal Røde Kors
Veldig mye av restaureringsarbeidet på Fjerdumsetra er gjort på dugnad av medlemmene av Røde Kors Gausdal Hjelpekorps. Foto: Karen Bleken

 

Vi leide inn en snekker til å skifte taket. Ellers er veldig mye gjort på dugnad, forteller korpslederen, som fikk seg en støkk da koronaen satte en stopper også for pantegavene. Men hjelpekorpset har søkt, og fått, midler fra sentralt hold, slik at driften kan holdes i gang. Planen er å restaurere fjøset til snøskutergarasje og lager for annet nødvendig redningsutstyr.

Klare til utrykning

Korpset har bra med utstyr, med fem egne snøskutere og tilgang til fem andre på kort varsel. Det står skutere klare til utrykning på Værskei, Skei og ved Røde Kors-huset på Linbakken.

En sekshjuling, mye båre- og spjelkeutstyr, utstyr til nødnett og to-tre hjertestartere er også i korpsets eie. Hjertestarterne er plassert på Skei og i klubbhuset i østre.

Vi er godt utstyrt, og skulle gjerne sett vi kunne brukt utstyret mer, vel å merke til øvelser, poengterer Borgard. I smitteverntidene har det vært en utfordring å få øvd for de fjellglade frivillige.

Vanligvis har korpset høy vaktbelastning, da det nesten ikke er ei helg på vintertid uten et eller annet arrangement i Gausdal. Kjølen hematt, Finntjernløpet, hopprennene i Kremmerlibakken og alle aktivitetene rundt Astridbekken, er eksempler på samlinger der Røde Kors stiller opp. 

Spesiell påske

Hjelpekorpset i Gausdal ble stiftet i 1963. Borgard har vært med siden 1984, og har opplevd sitt mest spesielle år som frivillig i Røde Kors.

Nå i jula hadde vi ingen sykeoppdrag, og var så vidt med på leting. Men det var påska som var aller mest spesiell. Da hadde vi ikke en eneste skade i fjellet, men derimot et oppdrag i bygda. Det tror jeg ikke har skjedd tidligere, mener Borgard.

Hvorfor vil du bruke så mye tid på Røde Kors?

Jeg synes det er artig å kunne hjelpe folk, og bidra til at de kommer seg til fjells og føler seg trygge. Fellesskapet har mye å si. Det er enormt bra miljø i Gausdal Røde Kors Hjelpekorps. Hadde det ikke vært for alle de flinke medlemmene, hadde vi ikke hatt hjelpekorps i bygda, understreker korpslederen, som gjerne skulle hatt med enda flere. Rekruttering er en utfordring også i denne organisasjonen.

Røde Kors Gausdal på Skei
Scooter-øvelse. Foto: Gausdal Røde Kors

Vil til fjells

Får hjelpekorpsgjengen ønsket sitt oppfylt, blir det full rulle med vakter hver helg på Fjerdumsetra fra februar og godt uti april.  Om det blir slik, vet ikke en gang Nakstad, Stoltenberg eller kommunelege Brabrand.

Vi må vente og se. Uansett er vi på vakt til enhver tid, understreker Borgard.

Og nummeret til vakttelefonen er: 908 49994.

 

 

Se flere nyheter fra Skeikampen her