Visit Skeikampen drives av Skeikampen Marked.

Skeikampen Marked SA er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd for lagets forpliktelser. 

Medlemmer i selskapet kan være:

 • Virksomheter med næringsaktivitet på Skeikampen.
 • Næringsaktører som har direkte og indirekte omsetning på Skeikampen.
 • Grunneiere
 • Utbyggere

Forutsetningen for medlemskap er at vedkommende hører hjemme, driver virksomhet eller har andre interesser som omfattes av selskapets formål nedenfor innen Skeikampen-området.

Selskapets formål per 2017;

 • Selskapet har ikke erverv til formål.
 • Selskapets formål er å markedsføre og indirekte selge hele Skeikampen som en reiselivsdestinasjon ut i fra en årlig markeds- og aktivitetsplan.
 • Å gjøre Skeikampen godt kjent i fylkene Oppland, Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus primært.
 • Å delta aktivt i å få alle medlemmene til å stå sammen om felles markedsføring av Skeikampen, og å legge til rette for at alle med næringsinteresser melder seg inn i Skeikampen Marked.
 • Å samarbeide med tilstøtende områder og aktører når dette er nødvendig.

Skeikampen Marked SA har per våren 2017 over 40 andelseiere med over 45 andeler, men vi ønsker stadig flere medlemmer velkommen da sammen står vi sterkere. Medlemmene kjøper andeler ved innmelding, som er en engangssum. Så er det en årlig serviceavgift som innbetales hvert år. Serviceavgiften er vår arbeidskapital.

Styret skal per 2017 bestå av;

 • To styremedlemmer fra næringslivsaktører i Skeikampen-området.
 • To styremedlem fra andre næringsaktører.
 • Ett styremedlem fra grunneiere.
 • Ett styremedlem fra utbyggerselskapene.
 • Ett styremedlem fra Olav Thon-gruppen.

Er du interessert i å bli medlem?
Kontakt styrets leder; Marie Louise Lörken for mer informasjon; marielouise@skeikampenbooking.no

visitfellesbilde