Bommene på den sørlige delen av Skeikampen blir automatiske fra i sommer.

Her blir de nye bommene plassert

I dag er det tre manuelle bomløsninger på veiene som går fra sentrum av Skei og sørover til Vesleseter- og Austlid-området og videre ned til Lisetra, Lishøgda og Olstad i Vestre Gausdal.

Fra 1. juli får de tre bommene på denne strekningen et felles automatisk bomsystem.

Systemet vi har hatt til nå er for tungvint og vi har hatt tilfeldig trafikk hvor bilister ikke har betalt for seg. Den nye løsningen skal være enklere. Den sikrer også at alle betaler på lik linje, sier leder av Vegen Skei – Vesleseter – Lishøgda Sameie, Einar Einstad.

På årsmøtet i april vedtok sameiet å gå over til den nye og automatiske løsningen.

Hvordan fungerer det?

NorgesBom leverer den nye løsningen. Det enkleste er om bilistene først registrerer seg og bilen på nettsiden www.youpark.no før de passerer bommen for første gang.

Da gjenkjenner bomsystemet bilen når du kjører igjennom. Bomstasjonen tar bilde av registreringsnummeret til den passerende bilen. Systemet sjekker om bilen har et aktivt abonnement, eller om bilen er registrert med en automatisk betalingsmetode. Er bilen registrert med et aktivt abonnement foretar ikke systemet seg noen ting, og om bilen er registrert med en automatisk betalingsmetode (betalingskort), belastes denne. Om det ikke er registrert noen automatisk betalingsmetode, eller bilen ikke har et aktivt abonnement, har bileier 48 timer på å registrere bilen / betale i kundeportalen før det sendes en faktura for passeringen til bileier. Fakturaen inneholder et ekstra fakturabeløp.

Vi håper at folk tar seg tid til å registrere seg på nett først. Da vil bomløsningen oppleves enklest mulig for bilistene. Det er flere veger som har fått samme løsning i vår region så vi håper folk bli mer og mer vant til slike automatiske bomsystemer, sier Einstad.

Alle hytteiere får informasjonsbrev om den nye ordningen i posten.

 

Se flere nyheter fra Skeikampen her