Løype Anleggsdrift AS er et anleggsfirma lokalisert i Gausdal. Vi har over 45 års erfaring, dyktige medarbeidere og en moderne maskinpark som gjør oss til en solid og trygg aktør i bransjen. Vi utfører alle typer anleggsarbeider og kan om ønskelig bidra helt fra planleggingsfasen for både private og offentlige utbyggere.

Vi kan påta oss arbeid innen:tomtearbeider, vegbygging, fjellarbeider, kommunaltekniske anlegg, masseforflytning/transport, anleggsgartnerarbeid, prosjektering og oppmålingsarbeider, levering av grus/pukk og  diverse sommer-/vintervedlikehold.

 

Logo NY 10cm

IMG 4652

 

Løype Anleggsdrift AS

Østringsvegen 1
2651 Østre Gausdal
firmapost@loype.no
www.loype.no