På lørdag 22. februar var ordfører Anette Musdalslien på Skeikampen, der hun inviterte hytteeiere og andre besøkende til en kaffeprat på Segalstad Seter. Målet for ordføreren er å skape en plass for uformell dialog og mulighet til å komme med spørsmål og innspill.

Etter at hun ble valgt til ordfører under høstens valg, har Musdalslien flere ganger tatt med seg PC-en og flyttet kontoret ut blant folk. Både lokale kafeer, matbutikker og andre naturlige møtesteder har fått besøk. Hun har stor nytte av den uformelle kontakten.

Det er viktig å vite litt om hva folk er opptatt av. Noen ganger kommer det konkrete råd til saker som kommunen jobber med, andre ganger er det synspunkter på saker som ikke nødvendigvis går direkte på kommunens arbeid, forteller ordføreren.

Selv om mange saker som diskuteres ikke er direkte knyttet til kommunens saksbehandling, kan det være nyttige innspill. Som ordfører har Musdalslien kontakt med svært mange aktører – både innen næringsutvikling, innen lag og foreninger og lignende – og hun kan dermed overbringe de synspunkter som kommer.

Viktige gjester

Hytteeiere og andre besøkende på Skeikampen er viktige for ordføreren, selv om de verken har bostedsadresse eller stemmerrett i Gausdal.

Det som skjer på Skei er selvsagt veldig viktig for Gausdal. All aktiviteten skaper selvsagt gode ringvirkninger for næringslivet, men det er også mye annet som er positivt for bygda. Arrangement, tilrettelagte turmuligheter med fantastiske skiløyper om vinteren og merkede stier om sommeren og alt annet Skei byr på, skaper også bolyst og livskvalitet for de som bor fast i Gausdal, slår ordføreren fast.

Forskjellige tema

Hva er det så folk er opptatt av når de tar kontakt med ordføreren? Er det misnøye med eiendomsskatt eller kommunal forvaltning, eller er det andre ting?

Det er stort spenn i spørsmålene og diskusjonene. I møter med fastboende strekker det seg fra bekjempelse av uønskede planter til synspunkter om sykehusstrukturen i Innlandet, forteller Musdalslien.

Og hva slags innspill kom på Skeikampen? Vi satt en stund og hørte på – og kan bekrefte at det er stort spenn i temaene. Her var spørsmål om kollektivtransport, veistandard, vintervedlikehold og strøing av fylkesveien fra Svingvold. I tillegg var det diskusjoner knyttet til sentrumsutvikling, plassering av matbutikk og søppelhåndtering. Det ble også pekt på at det er positivt med aktivitet, og at det gjerne skulle vært flere arrangement. Noen savnet Bukkerittet om sommeren og Skeikampenrennet om vinteren.

Flere var også inne på de gode skiforholdene – og at flere burde få vite om dette. Det er fantastiske skiløyper, mye snø og lang sesong, og det burde vært markedsført enda bedre.

Det blir en ny mulighet til å treffe ordføreren under påskemøtet. Følg med Gausdal kommune sine sider for mer informasjon.

 

Berit og Arne Mikkelsen var blant de besøkende som benyttet sjansen til å ta en prat med ordfører Anette Musdalslien over en kaffekopp på Segalstad Seter. Foto: Anders Lindstad

 

Se flere nyheter fra Skeikampen her