Her kommer juleprogrammet for julen 2019. Følg med!