Det begynte i 1969 da bedriften ble etablert av Per Løype. De første årene var det mest oppdrag på hustomter og gardsbruk. I dag har familiebedriften 44 ansatte, og de har oppdrag som spenner fra private hytter-, hus- og næringstomter til idrettsarenaer og infrastruktur av veg, vann og avløp.

LØYPE Anleggsdrift har nesten doblet omsetningen de siste fem årene. De har hatt faste ansatte hele tida og ingen permisjoner på årevis.

Det var først i år 2000 det begynte å ta litt av, etter at den første ingeniøren ble ansatt, sier Ånung Løype som er daglig leder. – I dag er det de offentlige anbudene som er de tyngste, men små og store oppdrag er like viktige.

Aktiviteten i bransjen er stor og konkurransen er tøff. Ånung forteller videre at de har dyktige arbeidstakere, men det er utfordrende med rekruttering i bransjen. Utviklingen innen teknologi har vært enorm. Det å ha en stor og moderne maskinpark med GPS og maskinstyring er viktig. Teknologien krever en annen kompetanse enn tidligere.

 

Hytteutviklingen i regionen har vært positiv for anleggsbedriften.

Vi har hatt ca. 20%  av vår omsetning fra hyttemarkedet de siste tre årene, sier Petter Løype som er anleggsleder. Mesteparten er på Skei, men vi har både Kvitfjell, Hafjell og Nordseter i tillegg.

 

F.v. Petter, Erik, Nina og Ånung Løype (foto Åse Kari Gravråk).

Ånung deler kontor med datteren Nina som er økonomiansvarlig. På nabokontoret sitter sønnen Petter. Yngstemann Erik kombinerer deltidsstudiet på teknisk fagskole på Gjøvik med fulltidsjobb i firmaet.

 

Blir det ikke litt tett med familien rundt seg hele tida?

Nei det går stort sett bra, vi er gode venner, sier Nina som er den eneste kvinnelige ansatt. – Men jeg skulle ønske det var noen flere damer her, det savner jeg.

Ånung skyter inn at de har fått en kvinnelig leder i Maskinentreprenørenes Forbund.

Julie Brodtkorb som tidligere var statssekretær og stabssjef for Erna ble valgt til leder i fjor. Det er positivt i en mannsdominert bransje.

Les mer om Løype Anleggsdrift og hvilke tjenester de utfører her.