Noe av det som gjør Gausdal og fjellene i området spesielle, er aktiv bruk av naturressursene gjennom matproduksjon. Levende bygder med levende gårder bidrar til dette. Det unike kulturlandskapet holdes blant annet ved like av beitende dyr.

Vi har tidligere skrevet om hund og husdyr. Noen tips i denne forbindelse kan være at man skal være veldig forsiktig dersom man møter en kuflokk når man har med seg hunden. Instinktene til kyrne, særlig ammekyr med kalv, er å beskytte flokken. Bufe som i utgangspunktet kan være både rolige og snille kan plutselig gå til angrep på en hund som er med på tur. Dette gjelder selv om hunden er i bånd.

Det beste rådet om du går tur med hund og møter en kuflokk, er å gå utenom. Hold god avstand – gjerne flere hundre meter – for å unngå at kuene oppfatter dette som en trussel. Det neste rådet er å holde hunden skjult for kuene. De er vant til mennesker og reagerer normalt ikke på disse. Det er hunden som vekker forsvarsinstinktet

Husk båndtvang

Når det gjelder hund, er det en selvfølge av båndtvangen overholdes. Båndtvang er innført for å beskytte vilt i en sårbar periode og for å beskytte bufe som går på beite. Det er viktig å huske på at det ikke bare er store hunder og jakthunder som kan gjøre skade.

Sauen er ofte redd hunder og vil reagere med å løpe unna. Dette fører ofte til at hunden løper etter – om så bare for å leke. Det kan være nok til å skille lam og søye eller nok til å slite ut en voksen sau i sommervarmen, forteller Ola Skrivlien Venås, leder i Gausdal Sau- og Geit.

Venås er opptatt av å skape en god relasjon mellom tilreisende og de som driver næringsvirksomhet med husdyr. I tillegg til spørsmål knyttet til hund og husdyr, er det mange små tips som kan bidra.

Husdyr og hytteområde

Det er mange som er veldig glade for at det er husdyr på fjellet Foto: Visitskeikampen

Det er mange som er veldig glade for at det er husdyr på fjellet, og mange synes det er stas å snakke med dyra. Det er selvsagt ikke noe i veien for det, men ikke gi dyra mat i hytteområder. Det er ikke sikkert dine hyttenaboer er like interessert i å ha store mengder dyr ved hytteveggen, og dyrene oppsøker steder de har fått mat – enten du er der eller ikke. Og husk: Det er gjerne slik at om en søye med to lamunger får mat i et hytteområde, så kommer de tilbake neste år. Da kan det ha blitt tre søyer med lamunger, og på kort tid kan det som var en hyggelig, tam søye ha blitt en plagsom flokk i et hytteområde.

Inngjerding

En viktig problemstilling knyttet til husdyr og hytter, er gjerder. Det er ikke uten grunn at det er strenge regler knyttet til inngjerding av hytter. Dårlig vedlikeholdte eller feil oppsatte gjerder er et stort problem, og dette kan bidra til dyretragedier. Dyr som henger seg fast i gjerder eller dyr som skilles fra flokken ved at de blir stengt inne er eksempler på problemer knyttet til hyttegjerder.

Dessverre ser vi en del elektriske gjerder som er feil oppsatt og ofte mangler de strøm. Særlig elektriske nettinggjerder advarer jeg mot. Det blir som ett fiskegarn å regne og kan fort ende som en dyretragedie når det er uten strøm. Verken husdyreiere eller andre har lov til å bruke strømgjerder uten daglig tilsyn, forteller Ola Skrivlien Venås

Det er mange spørsmål knyttet til gjerder og fritidseiendommer. Reguleringsplanen for området legger gjerne føringer for hva som er tillatt. I tillegg har Gausdal kommune gitt ut en byggeveileder som gir noen føringer for gjerder. Byggeveilederen finnes på www.gausdal.kommune.no. Se ellers aktuelle reguleringsplaner for detaljer.

Bærbøtter og malerbøtter = mat

At dyra oppsøker steder og situasjoner der de får mat, fører også til andre, interessante problemstillinger. For eksempel er mange dyr vant til å få mat fra bøtte – kanskje særlig ute i naturen. Da er det lett å skjønne at dyrene forbinder bøtte med mat. Det kan ha sine sider – for eksempel ved at bærbøtter eller sågar malingsbøtter kan oppfattes som matbøtter hos dyrene. Det har gitt morsomme historier om kyrne som alltid dukket opp og flokket seg om malingsbøtta hos en familie som skulle male hytta. Eller at man har satt fra seg bærbøtta og plutselig fått besøk. I så måte kan det kanskje være greit å huske på at mange husdyr kan tenke: Bøtte = Mat.

Husdyr holder vegetasjonen nede, holder stier vedlike og bidrar til at kulturlandskapet holder seg. Foto: Anders Lindstad

Positivt med folk i fjellet

I det store og hele er de fleste glade for at det er husdyr i fjellet. De holder vegetasjonen nede, holder stier vedlike og bidrar til at kulturlandskapet holder seg. Husdyreieren er også positive til at folk bruker fjellet.

Vi har ei fantastisk utmark og fjellområde lett tilgjengelig her i Gausdal Nordfjell. Det er hyggelig at det er folk som bruker fjellet til rekreasjon, og vi setter pris på at folk følger med på dyrene.Selv om det har vært enkelte episoder med gjerder som ikke har vært ønskelige, er hovedinntrykket at hyttelivet og dyrelivet går godt sammen, avslutter Ola Skrivlien Venås i Gausdal Sau og Geit.

 

Se flere nyheter fra Skeikampen her