Den 17. februar ble det arrangert åpent høringsmøte om Olav Thon Gruppen (OTG) sine planer for sentrumsarealene på Skeikampen. Møte ble avholdet på kommunehuset, i et fantastisk vintervær, noe som gjenspeilet seg i et veldig lavt oppmøte fra publikum.

Gausdal kommune var representert ved blant annet ordfører, rådmann og plan-og miljørådgiver. OTG var representert ved Jarle Brunsell og Alexander Cimarolli, samt Gunnar Brattheim i Multiconsult.


440 nye leiligheter

Brattheim ga en god innføring i planforslaget som nå ligger ute på høring, og som skal ende opp i en reguleringsplan for disse sentrumsarealene. Siden siste runde har det blitt gjort noen endringer; blant annet vil byggene i bunn av barneområdet nå ha 4 etasjer pluss en tilbaketrukket 5. etasje.

Planforslaget går ut på 440 nye leiligheter fordelt på diverse nye leilighetsbygg med leiligheter fordelt på 2, 3 og 4 rom. Det blir flest av 3-roms leiligheter. I tillegg blir det 90 leiligheter som er rehabilitert; 56 i eksisterende Skitorget og resten inne på tidligere Velkomstsentret.

Det skal rives flere deler av tidligere Velkomstsentret for å få plass til de nye leilighetsbyggene, og denne prosessen er ventet å starte ganske snart, uten at OTG kunne sette noen dato på dette.

OTG opplyste at de nye byggene med 2-4 etasjer vil ha saltak, mens byggene med 5 etasjer og mer skulle ha flate tak. Alle byggene skulle ha fasader av tre.


Tumleområde med forretninger og servicefunksjoner

Det var noen spørsmål fra salen om hvorfor de høyeste byggene skulle legges øverst i området, og dette ble begrunnet blant annet med hensynet til bebyggelsen i fjellandsbyen, samt at man ønsket å skape høyest mulig konsentrasjon av enheter i sentrum hvor man også ser for seg tumleområde med forretninger og servicefunksjoner.

Brattheim fortsatte med en gjennomgang av trafikk og parkering, og det er planlagt 1 p-plass per 2-3roms leilighet, og 1,5 p-plass per 4-roms leilighet. All dagsparkering blir henvist til stor parkeringsplass i nedre del av planområdet, med tilbringerheis opp til barneområdet og det nye Skitorget. OTG skal etter en 5-årsperiode ta erfaringene av trafikk- og parkeringstema opp igjen til evaluering sammen med kommunen.

Det kommer gang- og sykkelvei etter hvert på østsiden langs Skeivegen, som skal finansieres av utbyggingsmidler, så det betinger at OTG får solgt mange leiligheter.

Det ene golfhullet nedenfor Velkomstsentret skal flyttes, og det er god dialog med Skei Golf om dette. Bassenget og aktivitetsrom kommer til å bli åpnet igjen på Velkomstsentret når bygningen er rehabilitert.

Gjennom området vil også bekkene bli lagt i åpent lende etter krav fra NVE, i motsetning til i dag hvor de delvis er lagt i rør.

Totalt planlegger OTG å bygge 30.000kvm med nybygg og rehabilitere 15.000kvm, med en prislapp på i underkant av 1 milliard kroner.


Innspill og uttalelser innen 15. mars

Kommunen oppfordret alle som ønsker å komme med innspill/uttalelser innen fristen som er 15. mars. Nå er muligheten til å gi sitt syn, og alle som føler seg kallet må gripe denne sjansen nå. Skriftlig tilbakemeldinger skal sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 15.03.18.

Les mer om reguleringsplanene her

Skei