Det er etablert et samarbeid mellom Olav Thon Gruppen (OTG), Multiconsult og Samarbeidsutvalgets (SU) styre om et informasjonsmøte for alle fritidsboligeiere på Skeikampen-Austlid-Raudsjøen om OTGs utbyggingsplaner på Skeikampen.

Møtet gjennomføres i kantinen hos OTG i Stenersgaten 2 i Oslo, 12.desember kl 1830. Møtet er åpent for alle fritidsboligeiere som er interessert i informasjon om OTGs og Multiconsults arbeid med en ny reguleringsplan for sentrumsarealene på Skeikampen.

Det vil bli anledning til å stille spørsmål knyttet til planarbeidet. Eventuelle spørsmål om OTGs mer langsiktige planer for sitt engasjement på Skeikampen må vi nok vente med til det åpne informasjonsmøtet (Påskemøtet) på Skeikampen der vi håper OTG vil stille. 

For mer informasjon se hjemmesiden til Samarbeidsutvalget her.

arkitektthon