LItt fakta:

Skeikampen Skiarena er en «frivillig organisasjon», eid av Follebu Skiklubb, Vestringen IL, Gausdal Skilag, Tretten Skiskytterlag og Skeikampen Pluss («løypelaget» på Skei).Det betyr at dette er «idrettslags eid», og dermed er det jo slik at all planlegging, anleggsledelse, innsamling av finansiering, etc. foregår på dugnad.

Status

Så langt i utbyggingen har vi ferdig stadion og stort sett alle løyper (5 km rød for skøyting, 5 km blå for klassisk, sprintløyper med 3 ulike lengder, samt egen inngang mot stadion for skiskyting). Det gjenstår nå ca. 600m + sprenging av en fjellknaus før alt dette er ferdig planert for vinterbruk. Samt litt "oppussing"/ glatting når det har "satt seg" litt.
Der det senere er planlagt rulleskiløype, har vi i tillegg forsterket grunnen, når vi først gravde og planerte. Det er også gjort på hele stadionflata. Skiskytteranlegget har vi begynt å grave ut og fylle der det skal bli voller, men en del gjenstår her. Vi har også bygd «innfartsløype» opp til eksisterende lysløype med skibru over Skeiselva.
Planen videre er å fullføre skiskytteranlegget, få opp et målhus/toaletter, lys i den ene 5 km løypa, få ført fram strøm og vei/ parkering/ vann kloakk (her venter vi litt på at øvrig utbygging på denne siden av elva skal komme "i fase" med oss - slik at vi kan samarbeide om vei, bru, etc.).

Asfalt til rulleski er naturlig at er noe av det siste som ferdigstilles - slik at annen bygging/graving ikke ødelegger nylagt asfalt. Rulleskiløype er derfor et av de siste byggetrinnene (sammen med kunstsnøanlegg).

Ferdig planlagt

Alt er ferdig planlagt, men når det gjelder tid for ferdigstillelse, er det viktig å presisere at anlegget bygges av idrettslagene i bygda. Vi bygger da etter hvert som vi skaffer penger. Vi har finansiering på plass til en del av den videre utbyggingen nevnt over, men har fått beskjed om at vi f.eks. må vente på videre utbetalinger av f.eks. spillemidler (staten må rasjonere utbetalingene fordi total godkjent søknadsmasse er større enn årlige bevilgninger over statsbudsjettet). Slik er det også med en del andre søknader/bidrag.

Det betyr at selv om finansiering er Ok, er ikke pengene på konto enda slik at det kan betales regninger.
Svaret på spørsmålet om når det blir ferdig, er derfor: Vi vet ikke helt - det blir etter hvert som likviditet er tilgjengelig. Vi har så langt valgt å bygge etter hvert som penger skaffes, og ikke låne da anlegget ikke har faste inntekter. Det som imidlertid er sikkert, er at vi fortsetter å prøve å skaffe nye bidrag, og vil fortsette å bygge til vi en "vakker dag" er ferdige. Vi ser jo at Skeikampen er i medvind når det gjelder salg av hyttetomter for tiden og utbyggingsplanene i sentrum, hovedsakelig i regi av Thon-gruppen, holder nå også på å materialisere seg.

Støtte

Vi håper at dette styrker Skeikampen ytterligere og avklarer at det satses, etter noen år med litt usikkerhet rundt hva Thon-gruppen som største aktør ville gjøre framover på Skeikampen. Med mer forutsigbarhet, og framgang for næringslivet på Skei, ser vi at flere også interessert i å støtte oss i utbyggingen av Skeikampen Skiarena. Dermed håper vi at det kan bli lettere å gjennomføre utbyggingen – forhåpentligvis litt raskere.

Realistisk vil jeg nok måtte si at vi nok trenger 3-5 år før vi er i posisjon til å bygge rulleskiløype - men tidsplan er som sagt litt "flytende". Det er vanskelig å være mer konkret på tidsplan.

Planer i nær fremtid

Når det gjelder nær fremtid, planlegger vi oppstart på nye gravearbeider neste uke. Vi skal da fullføre de siste gravinger og sprengninger for at alle sløyfene kan være ferdige til bruk denne vinteren. Vi vil også skilte når det er klart for løypekjøring, slik at de som ønsker å prøve løypene i vinter kan finne fram i de ulike sløyfene og danne seg et bilde av de ulike traseene.
Vi jobber også med å etablere en « midlertidig» skiskytterbane  – med 8-15 skiver (i påvente av at det endelige anlegget blir ferdigstilt når penger er på plass til det). Mål er at den midlertidige skytebanen kan være klar når løypene er klare etter snøen har lagt seg.  Vi skal på befaring med Politiet neste uke, og resultatet av befaringen da vil si oss noe om vi kan få godkjent en midlertidig skytebane, eller om det blir «en for lang vei å gå innen vinteren». Vi har trua på at vi får det til.

Håper dette gir litt svar på hva som skjer vedrørende Skeikampen Skiarena.

Hilsen Kristian Nordlunde
Styreleder Skeikampen Skiarena

skistadion2