Da hun var journalist i GD satt hun på bakerste benk og skrev referat fra kommunestyremøtet i Gausdal. Hun måtte holde tyst om egne politiske standpunkter. I dag har 39-åringen overtatt både klubba og ordførerkjedet. Anette Musdalslien er ekstremt glad i bygda si, har alltid likt å jobbe mye og brenner for god dialog med gausdøler og hytteeiere.

Jeg er ikke så opptatt av partiskiller, men at vi skal få til noe sammen, sier den ferske ordføreren. – Mye handler om å møte folk på en skikkelig måte, ta folk på alvor. Det gjelder uansett om det er i kommunestyret eller om det er folk jeg møter på butikken.

Det mest grunnleggende

Det viktigste oppgaven er først og fremst å få denne kommunen til å være bærekraftig, sier Anette. Det er prekært at vi nå klarer å gjøre noe med den økonomiske situasjonen og at vi gjør det på en all right måte. Økonomien er det viktigste og mest grunnleggende i forhold til alt annet.

Det springende punkt

Det er mange gode kvaliteter ved å bo i Gausdal, som for eksempel gode skoler og gode oppvekstmiljø, og vi har rik tilgang på natur, frisk luft og ikke minst snø! Dette er kvaliteter som folk verdsetter. Men det springende punkt er at folk flytter ikke hit hvis de ikke har en jobb. Nå er kommunen vår heldig stilt i forhold til beliggenhet og nærhet til Lillehammer. Der har vi tilgang til et mye større arbeidsmarked enn det mange andre bygdekommuner har. Men når det er sagt er det dramatisk det som skjer på Lillehammer i disse tider, at mange arbeidsplasser forsvinner sørover. Dette er ikke noe quick fix, men viktig at vi klarer å jobbe sammen i regionene for å ta posisjon og at vi sikrer de arbeidsplassene vi har. Men det er mye bra som skjer også, som for eksempel rundt cyberforsvaret på Jørstadmoen.

Lange dager

Anette hadde knapt nok fått ordførerkjedet rundt halsen før hun ble kastet ut i hardt vær i budsjettprosessen. Det ble mange lange arbeidsdager og det er det fortsatt med møter og representasjoner. Først når normal arbeidsdag er slutt får hun endelig tid til å svare mailer og forberede neste dag.

Ja, det er lange dager, men jeg har alltid likt å jobbe mye, bekrefter Anette. – Jeg blir lett engasjert. Har hatt det slik i alle jobber jeg har hatt. Men i ordførerjobben er det også veldig fleksibelt, jeg regulerer sjøl ved å prioritere og si nei til en del. Det er jeg nødt for, men når Bonde og Småbrukarlaget spør om jeg kan ha en time om bærekraft for 9. trinn må jeg svare ja! Det handler om ungdom, og det vil jeg prioritere så langt jeg får det til. I en hverdag der det er mye fokus på utfordringer så er det desto viktigere å være sammen med yngre folk. Når ungdomsrådet har møte vil jeg gjerne være med. Ungdom gir også mye tilbake. De tenker klokt og annerledes om mye, og du vet, de har jo ikke rukket å bli desillusjonert enda!

Hva med utviklingen på Skei, finnes det noen smertegrense for videre hytteutbygging for Gausdal Kommune?

Vi har et planverk som setter grenser, men planverk revideres. Nå skal vi i gang med kommunedelplan for Skei. Da er det mange sentrale spørsmål som kommer opp. Spørsmål om vi for eksempel skal ha en type markagrense, om vi skal tillate mer bygging nedover mot Svingvold, og hvor tett skal man bygge før det går ut over kvaliteten ved det å ha hytte? Her er det mange ulike oppfatninger. En ting er hva vi i kommunen mener, noe annet er hva hytteeierne og andre mener. Det er mange interessenter og aktører som har sterke meninger, og den diskusjonen må vi ta grundig.

De statlige føringene er at det skal bygges veldig tett, men i realiteten vil mange ha litt rom rundt seg. Alle ser at hvis vi ikke bygger tett nok blir det så arealkrevende at vi er nødt til å si stopp. Ellers blir alternativet å bruke det arealet som vi ikke har lyst til å bruke. Smertegrensa går et sted, det ser vi på andre steder som har bygget ut for fort. Da kan det plutselig dukke opp utfordringer som ikke er forutsett. Det er viktig å ta seg tid til disse vurderingene.

Tilrettelegging og god dialog

Den viktigste oppgaven kommunen har ovenfor hytteeierne er å tilrettelegge, sier Anette. – Hytta er deres andre hjem, kanskje brukes hytta opp til 60 døgn i året og da blir krav og forventninger noe annet enn det vi hadde for noen år siden. I tillegg til skiløyper, fjelltopper og frisk luft, er folk opptatt av for eksempel bredbånd, DAB-signaler og RiksTV. Vi har flere hytter enn boliger i kommunen, derfor er det viktig med god dialog med hytteeierne og med de som driver utvikling og næringsliv på Skei.

Strategiplan for Skei

I desember var jeg til stede på et arbeidsmøte, med videreutvikling av Skeikampen som tema. Der var også

 hytteeiere representert ved samarbeidsutvalget. Kommunen må ta sin rolle blant annet ved å delta på slike møter der det sitter ulike aktører som diskuterer utvikling på Skei.

Det er ikke kommunen som skal drive utviklingen, men vi skal tilrettelegge, presiserer Anette.

Vil være tilstede der du er

Anette er opptatt av å møte gausdølene og hyttefolket der de er, men hvor er det? Jo, det er for eksempel på nærbutikken i Svatsum, på kafe? i Follebu, på frivilligsentralen og i ungdomsklubben. Og for hytteeiere på Skei var hun tilstede på Segalstad Seter i vinterferien, lørdag 22. februar.

Jeg regner med at folk har mange tanker og meninger, spørsmål og ideer, og de vil jeg gjerne høre. Jeg tror at når jeg er tilstede der folka er vil det senke terskelen for å ta kontakt. Jeg vil være tilstede på tider da det er mest folksomt, da får jeg forhåpentligvis snakket med mange.

Artikkelen om hvordan møtet med hytteeiere og andre gjester gikk, kan leses her.

Frivillighet og dugnadsånd

Frivillighet og dugnadsånd er et solid engasjement i bygda. Folk stiller opp når det er behov. Alt fra å hjelpe naboen når han har brekt beinet til å stille på ulike dugnader. Men politisk er det spesielt når det er saker som berører folk direkte at engasjementet er størst. – Men gausdøler er ikke høylytte, vi er ganske nedpå, noe som jeg tenker er en kvalitet.

Vil ikke ha for mange hatter

Anette er ikke bare kjent for å være politiker og ny ordfører i Gausdal. Hun har i en årrekke utmerket seg både som skuespiller og tekstforfatter i bygdas amatørteater.

Jeg har nå pga. jobben min lagt teaterlivet litt på is. Det gjelder å ikke ha flere hatter enn det jeg må. Men å være frivillig engasjert er selvsagt fortsatt aktuelt når jeg har unger i skolealder, men det blir noe annet.

Det funker fint!

Den største drivkraften i Anette er lysten til å bidra i lokalsamfunnet, få til noe sammen med andre. Hun presiserer at stillingen hun nå har fått handler ikke om et steg på veien i politisk karriere.

Det er her jeg vil bo! Det ble jeg veldig klar over etter at jeg flytta hjem fra Trondheim. Jeg er lokalpatriot, er ekstremt glad i bygda mi og her vil jeg bidra. I Gausdal er det veldig mange som bidrar med frivillig engasjement, og jeg tenkte at jeg kunne kanskje bidra i politikken.

Hun tenker seg litt om før hun konkluderer: – og det funker faktisk fint!

Ikke spesielt glad i vinteren

Anette ser på utsikten oppover mot vinterkledde jorder fra ordførerkontoret mens hun nøler frem med økende styrke
i stemmen:

Ellers må jeg innrømme…… dette er litt som å banne i kirka altså….. men JEG ER IKKE SÅ GLAD I VINTEREN!! Jeg går på ski av og til, forsikrer hun med normal styrke i stemmen. Men jeg er nok mer et sommermenneske. Du vet, her på huset snakker de i lunsjen om hvor de gikk på ski i helga, haha, jeg gikk ikke på ski i helga jeg, haha! Hun rister på hodet, humrer og ser ut. – Jeg liker kakaoen etter skituren mye bedre enn sjølve skituren for å si det sånn!

 

 

Se flere nyheter fra Skeikampen her